UNIVOCUSE KOOLITUSSÜSTEEMIST ÄRIPÄEVAS

Eelmise aasta lõpus valmis koduleht kohustuslikkoolitus.ee, mis koondab enda alla tuleohutuse, toiduhügieeni ja töökeskkonna alased e- koolitused. Kohustuslikkoolitus.ee on jätk jõudsalt arenenud Univocus ohutuskoolituste keskkonnale. Tänaseks on meiega liitunud suuremad ostukeskused, elektrijaamad, büroohooned, lasteaiad jpt ning süsteemi edasimüüjate ringis on näiteks G4S Eesti AS. E-koolituse valdkonna trendidest rääkis 21. kk fbssejaanuari Äripäeva koolituslisas Taavi Teets.

Kohustuslikud koolitused kolivad veebi. Koolitajatelt tellitakse kõige rohkem seadusandlusest tulenevaid koolitusi, milleks on on tuleohutusalane väljaõpe, töötervishoid ja tööohutus ning kaubanduses ka toiduhügieen. Kohustuslikkoolitus.ee koolitaja Taavi Teets ütleb, et suurtes kaubanduskeskustes tegutsevatele ettevõtetele on mugavaks lahenduseks e-kursused, mis on kokku pandud konkreetset keskust silmas pidades. Nii tagatakse töötajatele kiire ja tõhus väljaõpe. Teets lisab, et aastal 2008 osaleti pigem klassikoolitusel, kuid nüüd eelistatakse pigem e-õpet. 

“Aja mõiste on omandanud täiesti uue tähenduse ning tehnoloogia areng on loonud uued võimalused virtuaalse klassiruumi näol,” ütleb ta. Kuna töötajat ei tohi lubada töökohale enne, kui on läbi viidud tuleohtusualane juhendamine, aktiveeruvad tellijad enne aruannete tähtaega, auditite eel või peale järelevalveametniku visiiti.  Sellistel “nüüd ja kohe” vajadustel on e-õpe suureks abiks.  Praktika aga näitab, et neid koolitusi tellitakse pigem selle pärast, et linnuke kirjas oleks ja saaks töölepingu ametlikult vormistada.  Teets on veendumusel, et selline käitumine ei ole õige. “Töötaja ohutusalane harimine on tööandja panustamisviis,” on ta kindel ja juhib tähelepanu hiljutisele tulekahjule Dubais, kus pilvelõhkuja põlengus ei olnud mitte ühtegi hukkunut. 

Viide: Märksõnad on suhtlusoskus ja ajajuhtimine – Liis Konovalov, Äripäeva Koolitus lisa 21.01.2016