EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA JA KASUTUSLUBA

Aitame teil koostada EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA ja saada ehitisele constructionKASUTUSLUBA

Tulenevalt ehitusseaduse paragrahvi 18 lõikele 5 ja paragrahvi 23 lõikele 10 on
majandus-ja kommunikatsiooniminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest number 67 „Nõuded ehitusprojektile“ tulenevaid nõudeid. Päästekeskusele esitatakse ehitusprojekt sellises mahus, mis vastab eelpool nimetatud määruse paragrahvile 16.