ÄRIETTEVÕTTED

Üldisest tuleohutuskoolitusest ainuüksi pole kasu!

Ettevõttele tuleohutuskoolitusi planeerides tuleb lähtuda tervikust ning arvestada, et tulekahju korral on töötajatele määratud erinevad rollid. Kes juhib evakuatsiooni, kes helistab häirekeskusesse jne. Äärmiselt alatu on omistada kellelegi tiitel või panna talle kohustus olla keegi ilma et ta oleks saanud selleks vastava ettevalmistuse.

Oleme koostanud koolitusprogramme tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, evakuatsioonijuhtidele, eritöid tegevatele isikutele jpt. Programmi koostamisel arvestame alati konkreetses ettevõttes varitsevaid ohte ning eripärasi.

Õigusaktidest tuleneva koolitusprogrammi alusel pakume ka koolitusi tuletööde tegijatele.

Pika kogemuse ja suurettevõtete tuleohutusala korraldajate ning koolitajate tausataga Firesolutions spetsialistid saavad teile abiks olla.

Tuleohutuskoolitused

Korraldame teile vaatemängulise, kunstsuitsu ja eriefektidega rikastatud õppuse, mis on meeldejääv ja praktilise väärtusega
Firesolutions tuletööde TEGIJA koolitus on põnev, rikastatud eluliste näidetega ning lõpetamisel väljastatakse tunnistus asjalike ja praktikas rakendatavate teadmiste eest.
Evakuatsioonijuhi koolitus aitab Sinu töötajatel mõista paanikas oleva inimese käitumismustrit; saada ülevaade evakueerimise põhitõdedest; tutvuda levinuimate vigade ning parimate praktikatega; harjutada koostööd Päästeametiga. Nii nagu iga ettevõte, nii on ka iga koolitus eriline. Arvestame konkreetse objekti eripära, evakueeritavate arvu ja muid evakuatsiooni mõjutavaid tegureid. Koolituse alateemad: kriisipsühholoogia alused; ohuolukorrast teavitamine (klientide, töötajate); tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu; koostöö operatiivteenistustega (k.a edastatava teabe sisu); inimeste päästmine ohustatud alast; ohutu evakuatsiooni põhimõtted; evakuatsioonikorraldamine. Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö ja demonstratsioon. Õpiväljund: oskab ohte hinnata, võtta vastu otsuseid ja reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel ja lahendamisel vastavalt objekti evakuatsioonistrateegiale ja protseduurireeglitele. Maht: 3 akadeemilist tundi Õppekeel: Eesti keel
Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada töötajatele teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning kontrollida tegutsemisplaani vastavust eesmärgile.
Möödunud aastal esitati Päästeametile ligi 4000 enesekontrolli tuleohutusaruannet, millest pooled olid vigaselt täidetud ja tuli esitajale tagastada andmete täpsustamiseks või parandamiseks. Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat: kinnisasja,ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust.

Nimi (vajalik)

E-post (vajalik)

Teema

Sõnum